Renovatie kopgevels VVE de Morene in Hoogeveen

We verduurzamen ook bij dit werk in Hoogeveen waar de bewoners van flat “de Morene” ervoor gekozen hebben om hun kopgevels in te pakken met een nieuwe isolerende schil.

Rc panels is een van onze vaste partners. Voor dit innovatieve bedrijf verzorgen we ondermeer de montage van de gevelelementen. Zo ook bij dit werk in Hoogeveen waar de bewoners van flat “de Morene” ervoor gekozen hebben om hun kopgevels in te pakken met een nieuwe isolerende schil. Voor dit project ontzorgen we Rc Panels door naast de montage ook de project begeleiding op de bouw voor onze rekening te nemen. De montage op tien verdiepingen hoog gebeurt met een verticale ankerrail systeem. Dit is een snelle, eenvoudige én steigerloze manier van monteren.

#duurzaam

#innovatief

#bouwen

Wat kunnen we voor jou betekenen?