Renovatie 3 woningen te Enschede

Rc Panels test in dit project van Domein verschillende innovaties, waaronder hun nieuwe dak concept.

DIB heeft de eerste elementen gemonteerd voor Rc Panels in de buurt De Posten in Enschede. Rc Panels test in dit project van Domein verschillende innovaties, waaronder hun nieuwe dak concept. Wij zijn verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van dit werk met de montage van zowel de gevel als de dak elementen. Een leuke uitdaging was het monteren van de kopgevels waar het logo van de wijk in de gevel is verwerkt. Hierbij dragen we ons steentje bij aan het uiteindelinke doel van deze test: het versnellen van de duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad.

#duurzaam

#innovatief

#bouwen

Enschede-showcase-renovatie

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neringpassage kozijn montage Lelystad

Kozijnen gemonteerd voor 32 nieuwbouw appartementen.

In het jaar 2021 hebben we 32 appartementen voorzien van nieuwe kozijnen. In opdracht van M&R Kozijnen heeft DIB Geveltechniek meer dan 250 nieuwe kozijnen gemonteerd in het centrum van de stad. We sloten letterlijk en figuurlijk af met de winkels op de begane grond.

#duurzaam

#innovatief

#bouwen

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Contact opnemen

Renovatie kopgevels VVE de Morene in Hoogeveen

We verduurzamen ook bij dit werk in Hoogeveen waar de bewoners van flat “de Morene” ervoor gekozen hebben om hun kopgevels in te pakken met een nieuwe isolerende schil.

Rc panels is een van onze vaste partners. Voor dit innovatieve bedrijf verzorgen we ondermeer de montage van de gevelelementen. Zo ook bij dit werk in Hoogeveen waar de bewoners van flat “de Morene” ervoor gekozen hebben om hun kopgevels in te pakken met een nieuwe isolerende schil. Voor dit project ontzorgen we Rc Panels door naast de montage ook de project begeleiding op de bouw voor onze rekening te nemen. De montage op tien verdiepingen hoog gebeurt met een verticale ankerrail systeem. Dit is een snelle, eenvoudige én steigerloze manier van monteren.

#duurzaam

#innovatief

#bouwen

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Contact opnemen

Kozijnen plaatsen Villa Driebergen

Glas en kozijnen van 500kg plaatsen Villa Driebergen

Soms wordt je gevraagd om mee te werken aan een project dat meer dan een uitdaging is. Glas en kozijnen van 500kg plaatsen op de meest moeilijke plekken bijvoorbeeld. Zo’n uitdaging gaan we bij DIB juist niet uit de weg. Het resultaat is er dan ook naar namelijk. We zijn trots op deze villa in Driebergen waar we voor Qbus bouw de werkzaamheden hebben morgen verrichten.

#duurzaam

#innovatief

#bouwen

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Contact opnemen